• poliklinika Vránova

    Vránova 1500/172, 621 00 Brno

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Výkony za přímou úhraduCena
Řidičský průkaz500,-Kč
Řidičský průkaz senior (nutné v 65.r v 68. v 70. a každé 2 roky)300,-Kč
Zbrojní pas500,-Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání500,-Kč
Předoperační vyšetření před operací nehrazené ze zdravotního pojištění (odběry, EKG, RTG plic nezhrnuto)500,-Kč
Průkaz sportovce s vyšetřením500,-Kč
Pro jiné účely vyšetření a posouzení300 - 500,-Kč
Potvrzení a posouzení zdravotního stavu z dokumentace200,-Kč
Potravinářský průkaz200,-Kč
Přihláška na VŠ100,-Kč
Potvrzení pro letní tábory100,-Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace200 - 300,-Kč
Lázeňskou léčbu příspěvkovou + vypsání formuláře500,-Kč
Očkování nehrazené ze ZP (očkovací látka nezahrnuta)250,-Kč
EKG není-li zdravotní idikace200,-Kč
Zvláštní požadavky a vynucená administravitva od občana a institucí nesouvisející s lečebnou a preventivní péčí hrazenou ze ZP (např. vystavení duplikátu PN, duplikátu, žádanky, znovu vystavění receptů a potvrzení apod.)10 min / 100,- Kč nejméně však 50,-Kč
Další neuvedené výkony pro osoby bez zdravotního pojištění se řídí aktuálním číselníkem VZP

TELEFONNÍ KONTAKT

+420 544 527 549

ORDINAČNÍ HODINY

 
Pro neobjednané
Pouze pro objednané
Po
7:00 - 12:30
12:30 - 14:00
Út
7:00 - 12:30
12:30 - 14:00
St
13:00 - 18:00
15:00 - 18:00*
Čt
7:00 - 12:30
7:00 - 12:30
Objednané prevence po, út, čt, pá 7:00 - 7:30
Odběry krve denně mimo středu 7:00 - 8:30
Telefonní konzultace denně 12:00 - 13:00
* pro pracující